Private message update

PostFri Jul 26, 2013 9:19 am

RM check het roi Elle oi, outbox cung khong co, ma sent cung khong co, RM bam submit nhieu LAN lam a
Thôi đe RM try lai nha
Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không,
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
Rosemary
 
Posts: 229
Joined: 04/19/2013

Previous

Return to Hướng Dẫn

Who is online

Users browsing this forum: ltran54 and 2 guests