Page 61 of 62

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Fri Oct 27, 2017 7:43 pm
by mytho2010
cá salmon lúc lắc

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Sat Oct 28, 2017 9:40 pm
by mytho2010
mỗi tuần 1 ổ bánh

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Sun Nov 05, 2017 11:51 am
by mytho2010
banh xèo

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Mon Nov 06, 2017 8:59 pm
by mytho2010
Heo quay của mình nó khét rồi .

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Sun Nov 26, 2017 7:19 pm
by mytho2010
cơm chiều đơn giản : cá kèo kho khô và canh bí cho 2 đứa lớn . 2 đứa nhỏ ăn gà BBQ

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Sun Dec 03, 2017 8:10 pm
by mytho2010
cá nướng . Baked catfish

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Fri Dec 08, 2017 8:29 pm
by mytho2010
Trời lạnh ăn hủ tiếu . Nướng bánh pate chaud cho ấm nhà

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Sat Dec 16, 2017 7:02 pm
by mytho2010
Trời lạnh ăn mì khô

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Tue Dec 19, 2017 9:22 pm
by Elle
Món nào nhìn cũng ngon quá MT ơi :VJ!49 :VJ!49 :VJ!49

Re: Bếp nhà MT 2013

PostPosted: Wed Dec 20, 2017 9:27 pm
by mytho2010
hôm này thử CT mới