Page 2 of 2

Re: School

PostPosted: Fri Jun 10, 2016 6:00 pm
by Bibi
Con cua Bi quen ting Vietnam roi, Hoi no no, B day cho no, cho di hoc truong Viet, dau don moi weekend. Now??? Nothing

Re: School

PostPosted: Fri Jun 10, 2016 6:00 pm
by Bibi
Con cua Bi quen ting Vietnam roi, Hoi no no, B day cho no, cho di hoc truong Viet, dau don moi weekend. Now??? Nothing

Re: School

PostPosted: Sun Jun 12, 2016 8:20 am
by Elle
Bi, E nói chuyện với Cuti' nhà E tiếng Việt, ảnh hiểu mà trả lời bằng tiến Anh không à :).