Page 1 of 1

Khu Rừng Cổ Tích (Into the Woods)

PostPosted: Sat Jul 04, 2015 3:04 pm
by chinhn

Bộ Phim Into The Woods được dịch ra tiếng Việt là Khu rừng cổ tích với đầy đủ các nhân vật huyền thoại như Cô bé quàng khăn đỏ, Lọ Lem, công chúa Tóc Mây, Jack và những hạt đậu. cộng những tình tiết rối rắm đan xen và sự mối liên kết lạ lùng giữa các nhân vật của tất cả các câu chuyện!!!

chúc các bạn vui vẻ Happy July 4th :VJ105

Re: Khu Rừng Cổ Tích (Into the Woods)

PostPosted: Tue Jul 14, 2015 9:54 am
by Elle
:VJ81 :VJ81

:VJ!30 C