Page 5 of 5

Re: BRACELETS - VÒNG ĐEO TAY

PostPosted: Sun Feb 15, 2015 12:10 pm
by ltran54
Thêm 1 cái, cái này em phải chạy đi vòng còng 2 cái Hobby Lobby. mới mua đủ hột.
Hobby Lobby nào cũng chỉ có 1 vài pack.

Re: BRACELETS - VÒNG ĐEO TAY

PostPosted: Thu Feb 19, 2015 10:09 pm
by ltran54
Hôm nay có thêm 1 cái necklace nè.

Re: BRACELETS - VÒNG ĐEO TAY

PostPosted: Sat Feb 21, 2015 2:40 pm
by ltran54
...

Re: BRACELETS - VÒNG ĐEO TAY

PostPosted: Thu Apr 09, 2015 4:51 pm
by ltran54
...

Re: BRACELETS - VÒNG ĐEO TAY

PostPosted: Mon Jan 04, 2016 2:32 pm
by ltran54
Nghĩ 2 tuần, khách đầy nhà nhưng em cũng tìm thời gian làm necklace cho vui.

Re: BRACELETS - VÒNG ĐEO TAY

PostPosted: Mon Jan 04, 2016 4:30 pm
by ltran54
...