Page 1 of 1

Eastern Mediterrean Cruise

PostPosted: Sat Jan 03, 2015 4:51 pm
by bichthuy
ACE đi chơi không ?? có cruise đi 25 tháng 2 này .. 10 đêm đi Italy, Turkey, & Greece :) giá rẻ quá nên BT làm 1 chuyến nửa :) $599 cho 1 người mà họ cho lại $100 mổi người để xài trên tàu & Ultimate Dining package cho ăn free mấy specialty restaurants ...mại dô mại dô :VJ81 :VJ81 :VJ81

Re: Eastern Mediterrean Cruise

PostPosted: Mon Jan 12, 2015 4:47 pm
by ltran54
Sis BT ơi giá rẻ quá sis cho em thêm info được không ? có lẽ em đi với mấy người bạn gái thôi.

Re: Eastern Mediterrean Cruise

PostPosted: Mon Feb 09, 2015 2:48 pm
by mytho2010
neu khogn có con nhỏ thì đi off season là rẻ , đã thiet .
MT đi đau cũng phải đi hè

Re: Eastern Mediterrean Cruise

PostPosted: Tue Mar 10, 2015 8:19 am
by Elle
Nghe tháy ham quá sis BT :VJ81 , nhưng sao E ...vẫn còn sợ nước :), sis BT biết bơi kg? :).