1 ngày 1 suy ngẫm: Tài, Khôn, Ngu

Chia sẻ kinh nghiệm sống, lời hay ý đẹp.

PostSat Feb 04, 2012 7:14 pm

Sự khác biệt giữa Thiên Tài và Ngu Dốt là vì Thiên Tài có giới hạn.
Người tài giãi quyết vấn đề. Kẻ khôn thì tránh vấn đề.
Tôi không có những tài gì đặc biệt, chỉ có tánh tò mò một cách đam mê!
“I have no special talents, I am only passionately curious.”
dxson
 
Posts: 99
Joined: 07/02/2011

Return to Nghệ Thuật Sống

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests

cron