1 ngày 1 suy ngẫm:Tưởng tượng

Chia sẻ kinh nghiệm sống, lời hay ý đẹp.

PostSat Feb 04, 2012 6:59 pm

Tôi có thể là một họa sĩ vẽ những tác phẩm một cách tự do dựa vào tưởng tượng của tôi. Cái tưởng tượng quan trọng hơn cả kiến thức.
Kiến thức có giới hạn. Trí tưởng tượng bao trùm toàn thế giới.

Lý luận sẽ giúp bạn đi từ A tới Z; Tưởng tượng sẽ đưa bạn đến khắp mọi nơi.
Albert Eistein.
dxson
 
Posts: 99
Joined: 07/02/2011

Return to Nghệ Thuật Sống

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests

cron