Page 1 of 1

Là gì?

PostPosted: Thu Jan 15, 2015 5:13 pm
by ltran54
Ở nơi cao nhất trên đầu
Chẳng đen như tóc, lại màu đỏ tươi
Lúc khỏe đẹp như mặt trời
Đến khi đau yếu màu tươi xám dần

Re: Là gì?

PostPosted: Fri Jan 16, 2015 10:31 am
by Elle
uhm ...trái tim đâu có trên đầu đâu ta :VJ!28

E suy nghĩ chút :).

Re: Là gì?

PostPosted: Fri Jan 23, 2015 3:43 pm
by mytho2010
ngoai` to'c ra co' cai' gi` ha' ? chi' ?
suy nghi~ nha

Re: Là gì?

PostPosted: Wed Feb 04, 2015 11:53 am
by ltran54
Cái mào gà trống.

Re: Là gì?

PostPosted: Wed Feb 11, 2015 1:27 pm
by mytho2010
à há