Page 1 of 1

Ai cần Plumbing or Constructor ....

PostPosted: Thu May 21, 2015 1:33 pm
by BinhMinh
xin giới thiệu anh này, làm việc rất giỏi , giá cả rất phải cha*ng . Gần 1 tháng qua nhà BM bị bể ống nước , hư vách tường bị mold, ướt carpet .... hôm nay sửa xong, rất hài lòng : 832-872-3419.

Re: Ai cần Plumbing or Constructor ....

PostPosted: Fri May 22, 2015 8:58 am
by Elle
Thank you sis BM, E đang cần nè sis, kiếm plumber mình tin tưởng khó quá sis, again thanks sis :VJ73