Page 1 of 1

gạo nếp than có tẩm thuốc giặt./terrible!

PostPosted: Sat Sep 29, 2012 10:07 pm
by Lan Huong
http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=82&sub=82&id=OVpRWlFhN3hReFE4Nlo5Nlp4Njg=


gạo nếp than có tẩm thuốc giặt./terrible!
September 23, 2012

> Anh chị thân mến,
> Tối qua nhân xem đài Việt Nam, mục 5 Ðiều, 7 Chuyện, 3 Cái Linh Tinh của cô và anh Du Miên, chợt hoảng hốt khi nghe về tin chợ Saigon City bán gạo nếp than có tẩm thuốc giặt. Hốt hoảng nghĩ rằng chính mình đã nấu cơm nếp than cho gia đình ăn bằng gạo mua ở Chợ Saigon City. Mình sinh nghi và đã âm thầm ngâm một ít gạo còn lại vào chậu nước xà bông như lời một nạn nhân trước đó nói. Kết quả thật kinh khủng. Sáng nay chậu gạo nước đen thui, và hiện ra những hạt gạo trắng nỏn...!!
> Cộng Sản lưu manh đến thế sao? Những con buôn làm ăn với Cộng Sản trắng trợn và phản bội lòng tin của khách hàng đến thế sao? Nếu vậy thì ai còn tin ai trên cõi đời này nữa? Phải chăng vì đồng tiền mà mất luôn nhân phẩm, nhân tính, và lương tri? Xin anh chị phổ biến rộng rãi email này cho mọi ngưòi, để không ai bị trở thành nạn nhân của sự lường gạt vô liêm sỉ này. Hãy coi chừng các sản phẩm của chợ Saigon City. Hãy tẩy chay hàng hóa nhận cảng từ Việt Nam, Trung Quốc hay dưới bất nhãn hiệu nào có nguồn gốc từ Trung Quốc và Việt Nam.
> KH
> ANYTIME PRINTING
> 2901 S. Main Street, Unit A
> Santa Ana, CA 92707
> (714) 725-0877
> (714) 546-9000